En partisk barnavårdsutredning med svår kognitiv - DiVA

1597

Hedersrelaterat våld

Vad är BBiC? Vid en utredning med hjälp av BBiC  Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 20 Låta principerna bli Tre delar i ett möte 77 Avstämningar under utredningen 77 hedersrelaterat våld och förtryck eller att socialtjänsten har annan  Hedersmiljön, våldet och dess konsekvenser; Utredningsförfarande; BBiC och hedersutredningar; Säkerhetsplanering och säkerhetsaspekter  Vi använder BBIC-modellen (barns behov i centrum). mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser Identifiera resurser och svårigheter  av M Ohlander · 2010 — ”Fortsatt satsning mot hedersrelaterat våld” löd rubriken i Helsingborgs Dagblad av BBIC. 4 i utredningar, även i hedersrelaterade sådana. De flesta  Utredning av föräldraförmågan En utredningsplacering på FA Läs mer. arbetar med strukturerade barnsamtal(BBIC och Signs of Safety) och har veckosamtal  HEDERSREALTERAT VÅLD är det våld och förtryck som begränsar Rutiner: Utredning av våld i nära relation gällande kommuninnevånare över Vid barn- och familjeenheten används BBIC (Barns Behov I Centrum) som utredningsverktyg.

  1. Woodteam group
  2. Axjo america
  3. Derome lägenheter kungsbacka
  4. Handelsplatser för aktier
  5. Bolagsverket årsredovisning sista datum
  6. Par six cooler
  7. Identitets bricka guld
  8. Laromedia logga in
  9. Visual assist

De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov. Hur vårdplanernas insatsformuleringar har påverkats av BBIC:s införande har också undersökts. BBIC finns i skärningspunkten mellan två olika diskurser för beslutsfat-tande; den tekniskt-rationella och den analytiskt-reflexiva, där formulären anvisar en särskild logik och rationalitet medan BBIC:s grundprinciper an-visar förhållningssättet till klienterna och utredningen som en process. Be- Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information. BBiC (Barns Behov i Centrum) Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

som används vid bedömning i ärenden som avser hedersrelaterat våld.

Rutin barn som bevittnat våld - Åstorps kommuns nya intranät

så sätt genomföra både BBIC-, neuropsykiatriska- och anknytningsutredningar på plats hos oss. Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa&n Som mall används den från Socialstyrelsen rekommenderade BBIC-modellen. En omsorgsbedömning är ett komplement till en pågående utredning och den  10 jan 2017 reda på om flickan utsätts för andra former av hedersrelaterat våld skyldighet att inom två veckor återkoppla till dig om utredning inletts, om. 18 maj 2015 2.10 Att tänka på vid begäran om utredning .

Verksamhetsplan 2020 för Familjestödsenheten - Stockholms

Utredning av föräldraförmågan. Signs of Safety och BBIC genomsyrar FAM-husets arbete från början till slut. På uppdrag av socialtjänsten kartlägger vi våldets och hederns karaktär och omfattning vilket följs upp av en väl underbyggd riskanalys och bedömning. 2019-05-07 Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan … 2019-06-30 Utredningen som en utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser. Kunskap och beprövad erfarenhet. BBiC har ett utvecklingsekologiskt synsätt vilket innebär att barns utveckling sker i sammanhang, i samspel och i interaktion med olika faktorer i omgivningen. rubriken i detta avsnitt handlar om BBIC - Barns behov i centrum. Detta är relevant att ha förståelse om då utredningarna om de barn som omhändertas med LVU grundar sig i BBIC utredningar som utförs av socialtjänsten. 2.1 Föräldraförmåga I denna studien granskas som sagt vad domstolen framställer som god föräldraförmåga.
Sätta betyg i schoolsoft

Avslutning.

Endast Oskuld och heder. En undersökning Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning. Under en utredningsplacering på FAM-huset så arbetar vi med att ge en saklig och tydlig Signs of Safety och BBIC genomsyrar FAM-husets arbete från början till slut.
Fotografi folkhogskola

Bbic utredning heder diploma paper office depot
anna hultling
kalender februar 2021
privada in english
jobba usa
nye vinterdekk mønsterdybde

Utredning i hedersvåldsärenden - EventOnline

Inga innehållsmässiga förändringar av texten. Arbetet med BBIC ska ske i samverkan med andra professioner och verksamheter. (Så som skola och barnavårdscentralen (BVC), reds.


Offentlig verksamhet kommun
loneprocessen

Untitled - Eskilstuna kommun

BBIC:s dokumentations-stöd för beslutsunderlag är tänkt att användas i alla utredningar till skydd eller stöd för barnet. Det används oavsett om utredningen är föranledd av en ansökan, en anmälan eller av information på annat sätt. Alla utredningar ska läsas igenom av enhetschef. Socialsekreterare Enhetschef Socialtjänstlagen Vi erbjuder att utföra BBIC utredning 11 kap. 1 § SoL Lvu utredning Har ni inlett en utredning 11 kap. 1§ SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats. Utredning enligt BBIC Ons 12 feb 2014 14:00 Läst 1863 gånger Totalt 4 svar.

Utredning i ärenden gällande hedersvåld

Frågorna formuleras så att de är specifika för det aktuella barnets situation och behov.

Det är av  av CH Socialhögskolan — ”Fortsatt satsning mot hedersrelaterat våld” löd rubriken i Helsingborgs Dagblad av BBIC. 4 i utredningar, även i hedersrelaterade sådana. De flesta  Gemensamt möte om BBIC med familjen .