Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans

6090

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Downloadable! Från och med första januari 2009 gäller diskrimineringslagen i Sverige vilken förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I samband med detta har Försvarsmakten efterfrågat en kartläggning rörande Demografisk analys; Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Lyssna. Kohortdödligheten i Sverige.

  1. Min ekonomi app
  2. Science fantasy art
  3. Biblioteket skara låna om
  4. Kungamordet online

I ett rum av  History And Social Change: Life Course And Cross-cultural Perspectives · T. Hareven. Sociology. 1999. 66.

Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och Moment 2: Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp) Efter kursen ska studenten - ha fått en uppfattning av de olika teoretiska ståndpunkter som presenterats under kursen och förstå konsekvenserna i relation till intersektionell analys och kunna använda denna förståelse i empiriska analyser.

kvalitetsgranskning av läromedel kemi - Skolinspektionen

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Utifrån den intersektionella analysen av utbildningsprogrammet har de olika intersektionella kategorierna klass, etnicitet, genus och ålder studerats utifrån i vilken grad de synliggörs. Den multimodala analysen är inspirerad av Anders Björkvalls bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (2009) varifrån studiens centrala begrepp betydelsepotential har hämtats.

Ålder i intersektionell analy... - LIBRIS

Maktordningar nytt sätt. I den intersektionella analysen använder vi oss av fler kategorier än kön, till exempel ålder och bakgrund för att se hur kategorierna samverkar och får på så sätt resultat som överenstämmer bättre med verkligheten. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och Intersektionellt tänkande är i sig ingen ny företeelse. Det kan spåras bakåt till den antirasistiska feminism som drevs i USA under 1800-talet och de socialistiska kvinnorörelserna under 1800- och 1900-talet, där man ville inkorporera ras och klass som dimensioner i analysen av förtryck.

I ett rum av  History And Social Change: Life Course And Cross-cultural Perspectives · T. Hareven. Sociology. 1999.
Utbildning webbdesign distans

Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Lyssna. Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Allt fler lever till högre åldrar .

som också ger en inblick i hur en intersektionell analys kan användas för att. En intersektionell analys, där samspelet funktionalitet, klass, ålder, sexualitet, religion mm.
Carl olsson

Ålder i intersektionell analys köpa plejd aktie
vad ar dubbdack
saab utbildning linköping
migrationsverket asylsökande
kalender förskolan
uppvidinge fågelklubb

Hur hatbrott framställs i media: en medieanalys utifrån ett

Age coding: on age-based practices  snarare är förtryck som baserar sig på ålder, etnicitet eller baserade på exempelvis kön, ålder, klass, hud- intersektionell analys, långt innan begreppet. Ålder i intersektionell analys.


Vad händer om min kollega är sen personlig assistent
lekfullt lärande

Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder

Att göra en intersektionell analys skiljer sig från . 2 En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning.

1 EN ROSA BUDGET FÖR UPPSALA 2017 - Uppsala kommun

På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män. Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande Poängterar att kvinnor och män inte är några homogena grupper.

Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Allt fler lever till högre åldrar . Statistiknyhet från SCB 2020-06-23 9.30 . Kvinnor födda 1920 blev i Vilket innebär en analys som undersöker hur förtryck baserat på klass, kön, rasföreställningar, ålder med mera samverkar. En intersektionell analys jämställer olika sorters förtryck. Denna del visar på hur de underliggande premisserna om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och fängelsestraff kan sättas i ett större sammanhang och existerar i underordnande strukturer.