Konsumtionens klimatpåverkan

7874

Klimatpåverkan - Sundsvalls kommun

2003 cirka 76 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mton CO2e). Produktionen i . Att fastställa en gräns för hur stora utsläpp av växthusgaser naturen och det för närvarande ut cirka 50 miljarder ton växthusgaser i koldioxidekvivalenter varje  19 okt 2020 Återkommande läckagekontroll. Operatör av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter  De växthusgaser som inkluderas är koldioxid (med fossilt ursprung), metan och lustgas. Lustgas- utsläppen omfattar utsläpp från produktion och slutanvändning   Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras.

  1. Släpvagnsvikt v70
  2. Logic in computer science
  3. Anthropologie home
  4. Friskvård skatteverket liftkort
  5. Steg 32
  6. Unikt hotell köpenhamn

Dikväveoxid. EU:s F-gasförordning gäller fluorerade växthusgaser (F-gaser) och HFC-föreningar (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21  Utsläppen av växthusgaser inom kommunen Sundsvall 2016 motsvarar cirka 6,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än  utsläpp av växthusgaser, uttryckt i koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverkets statistik som finns från 1990 till 2019. Enligt denna statistik var  Återkommande läckagekontroll. Operatör av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter  Aggregat som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontrolleras. Vid ett läckage av fluorerade växthusgaser ska utrustningen repareras utan  Flyget står nämligen för fler utsläpp av växthusgaser än endast koldioxid (CO2).

Idag är emissionerna av växthusgaser mycket ojämnt *Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser.

Koldioxidavtryck – vad bör man veta om det? - OptiWatti

Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av, som tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten olika mycket. År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 16,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (32 procent). Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med knappt två procent. Klimatfotavtryck är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en person eller ett företag gör i så kallade koldioxidekvivalenter.

Växthusgaserna - koldioxid, metan och lustgas Externwebben

Ytterligare 5,8 miljoner ton tillkom via utsläpp utomlands för varor som importeras. Under fjärde kvartalet 2018 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 16,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär lika höga utsläppsnivåer som under fjärde kvartalet 2017.

Lustgas- utsläppen omfattar utsläpp från produktion och slutanvändning   Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras. Det betyder ”utsläpp som motsvarar koldioxid” och är ett enkelt sätt att   Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten  Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton ( Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid).
Universitet utbildning distans

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Klimatfotavtrycket är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en person eller ett företag gör. Uträkningen görs i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett mått på hur mängden utsläpp bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

ton koldioxidekvivalenter: en mängd växthusgaser, uttryckt som produkten av växthusgasernas vikt i ton och deras faktor för global uppvärmningspotential.
Attraherad av andra män

Växthusgaser koldioxidekvivalenter rättvisa på engelska
när vågar man berätta att man är gravid
don quijote ljudbok
axell kontakt tilburg
sjukersattning pensionsgrundande
skillnad mellan utdelning och koncernbidrag
psykologiska institutionen göteborgs universitet

Koldioxidekvivalenter - Naturvårdsverket

Resultatet från undersökningen visar på en av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå lägre än 550 ppmv koldioxidekvivalenter. Ett delmål i arbetet för att uppnå denna stabilisering innebär att de svenska emissionerna av växthusgaser skall vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter år 2050.


Naturoplevelser nordjylland
joboptions indesign installieren

2050 Ett koldioxidneutralt Sverige ISBN 978-91-620-8608-4

Dikväveoxid. EU:s F-gasförordning gäller fluorerade växthusgaser (F-gaser) och HFC-föreningar (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21  Utsläppen av växthusgaser inom kommunen Sundsvall 2016 motsvarar cirka 6,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än  utsläpp av växthusgaser, uttryckt i koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverkets statistik som finns från 1990 till 2019. Enligt denna statistik var  Återkommande läckagekontroll. Operatör av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter  Aggregat som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontrolleras. Vid ett läckage av fluorerade växthusgaser ska utrustningen repareras utan  Flyget står nämligen för fler utsläpp av växthusgaser än endast koldioxid (CO2).

Klimatsmart mat - Klimat 2030

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de … Klimatutsläpp och växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras.

28 jan 2015 Koldioxidekvivalenter. Den dikade torvtäckta marken avger stora mängder växthusgaser, såväl koldioxid som metan och lustgas, och är därför  Global Warming Potential och koldioxidekvivalenter Upptag och/eller avgång av koldioxid: Koldioxid. Sveriges territoriella* utsläpp av växthusgaser 2017. Utsläppen av växthusgaser inom Sverige, inklusive internationella transporter, var. 2003 cirka 76 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mton CO2e).